25-06-2019

Ook NRR reanimatie-instructeur worden? (maar voldoe je niet aan de instroomeis?)

Heb je altijd al NRR reanimatie-instructeur willen worden maar heb je net niet de juiste vooropleiding om in te stromen dan is hier mogelijk goed nieuws voor je. De NRR heeft in een werkgroep aangekondigd om te onderzoeken om de instroomeisen om NRR reanimatie-instructeur te worden, los te laten. Er gaan enkele pilot opleidingen tot reanimatie-instructeur plaatsvinden, op basis van deze pilots zullen besluiten genomen
worden over het definitieve instructeurs programma, instroomeisen en invulling van de stages. Aan de invulling van de cursus wordt nog hard gewerkt maar als jij denkt de geschikte kandidaat te zijn dan nodig ik je nu uit om een motiverende mail te sturen naar gcroest@bls-educatief.nl.

De pilot training bij BLS-Educatief zal in het najaar worden gegeven, de tijdsinvestering zal maximaal 4 dagdelen in beslag nemen en dien je uiteraard te beschikken over een recent NRR BLS reanimatie certificaat. Heb je nog geen NRR reanimatie certificaat dan kun je je daar alvast voor opgeven en je motivatie laten zien! Schrijf je in op de volgende link https://bit.ly/2OvL5Qj

Pocket-mask beademing maakt deel uit van scenario training burgerhulpverlener.