Ik wil NRR (P) BLS reanimatie instructeur worden.

U wilt graag reanimatie cursussen gaan geven en staat op het punt om zich aan te melden voor een instructeurs cursus. Dan heeft u ongetwijfeld veel vragen over de opleiding en het verzorgen van cursussen nadat u de opleiding heeft afgerond. Op deze pagina vindt u alle informatie over de instructeurs opleiding en het traject daarna.

Reanimatie cursussen verzorgen.

In de Nederlandse wet is er niet specifiek iets geregeld als het gaat om reanimatie onderwijs. Iedereen mag dus in principe reanimatie cursussen geven. Het geven van goed en effectief reanimatie onderwijs vraagt echter de nodige vaardigheden van een instructeur. De instructeur dient te weten hoe een slachtoffer van een hartstilstand goed gereanimeerd moet worden, maar moet ook weten hoe je deze vaardigheden effectief over draagt op een cursist. Naar de mening van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) kan dat alleen na het volgen van een gedegen instructeurs opleiding. Daarom heeft de NRR in samenwerking met de Europese Reanimatie Raad (ERC) een systeem van gecertificeerde trainingen opgezet. Deze door de NRR en ERC gecertificeerde reanimatie trainingen mogen alleen worden verzorgd door NRR gecertificeerde instructeurs. Het merendeel van de instructeurs die in Nederland actief zijn, zijn daarom ook aangesloten bij de NRR.

Instroomeisen voor de instructeurs opleiding.

De instroomeis is per medio november 2022 komen te vervallen! Bijna iedereen kan zomaar deze instructeurs opleiding gaan volgen. De NRR verwacht dat u het nodige enthousiasme heeft alvorens u zich voor een instructeurs opleiding gaat inschrijven en de kwaliteit in huis heeft uitmuntende reanimatie vaardigheden over te kunnen dragen. Tijdens deze cursus worden uw reanimatie vaardigheden beoordeeld en daar waar nodig verder verbeterd. Naast de reanimatie vaardigheden wordt uitgebreid aandacht besteed aan de didactische principes van het reanimatie onderwijs. Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u aan de juiste voorwaarde te voldoen, een recent c.q. geldig NRR reanimatie certificaat

  • Artsen diploma
  • Certificaat of diploma in de gezondheidszorg niveau 4 of 5
  • Afgeronde bachelor opleiding Medische Hulpverlening
  • Geldig SOSA of Academie voor Ambulancezorg (AvA) diploma ambulance chauffeur
  • Geldig certificaat instructeur Eerste Hulp ( bijvoorbeeld Het Oranje Kruis, NRK, NIBHV, Medic First Aid, D.A.N.
  • Leraren opleiding eerste of tweede graads
  • Geldig certificaat kern-instructeur Zelf Hulp Kameraden Hulp nieuwe stijl van defensie
  • Reanimatie vaardigheden up to date? (Rode Kruis-Oranje Kruis-NIBHV-EFR-FAI-Hartstichting etc.)

Kandidaat-instructeur ? Lees de onderstaande  toelichting.

-> Van-kandidaat-instructeur-naar-volwaardig-instructeur