18-11-2022

Nieuwe opzet opleiding tot NRR reanimatie-instructeur (BIC)

De opleiding tot NRR reanimatie-instructeur gaat na 2 decennia veranderen. Er was al een verkorte training mogelijk met een DocZero e-learning voorafgaand maar ook deze variant komt per 1 januari 2023 te vervallen. Het nieuwe BIC lesplan omvat 2 dagen met een tussenpozen van maximaal 6 weken. Tussentijds zal een stageopdracht moeten worden uitgevoerd om ervaring op te doen wat op de eerste dag is geleerd. De voortgang zal worden bijgehouden in een “logboek” en vormt ook een gedeeltelijke input voor de tweede dag. Nieuw is het opzetten en begeleiden van scenario training tijdens BLS onderwijs met de daarbij behorende feedback vormen. De feedback varianten “directe feedback, pendleton en learning conversation worden in deze training behandeld en geoefend. Na de tweede dag verzorg je nog een tweede stage opdracht, het geven en begeleiden van een BLS opfris en vervolgtraining. Mocht je interesse zijn gewekt, je kunt je inschrijven voor deze opleiding en bekijk het lesplan!