Disclaimer

Aansprakelijkheid inhoud

BLS-Educatief streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.
BLS-Educatief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid.

De informatie die BLS-Educatief op haar website of anderszins langs elektronische weg aanbiedt is geen advies.
Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLS-Educatief
Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd,  mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.​​​