NRR BIC BLS instructeur opleiding (zonder instroomeis)

Dit is dé opleiding indien u opgeleid wilt worden als NRR reanimatie-instructeur! 

Heb je altijd affiniteit met reanimatie onderwijs gehad maar je had niet de juiste eisen om in te stromen dan hebben wij goed nieuws. Onlangs is er een pilot versie van deze opleiding positief afgerond en kunnen wij starten met een speciaal programma om je toch op te leiden tot NRR reanimatie-instructeur. Uiteraard beschik je over een recente certificering “NRR basiscursus reanimatie”. Uiteraard creëren wij door een maximale groepsgrootte van 6 deelnemers een veilige leeromgeving.

Om deel te nemen te kunnen nemen aan de initiële instructeursopleiding BLS dient de cursist;

  1. BLS (Basic Life Support) vaardig te zijn.
  2. Een BLS cursus te hebben gevolgd welke is verzorgd conform het meest actuele lesprogramma en geregistreerd staat in Cosy. ( zo niet dan bieden wij u aan om de BLS basis cursus bij ons bij te wonen)

Belangrijk is wel dat je super gemotiveerd moet zijn om deze dynamische stof eigen te maken. De opleiding bestaat uit twee volle dagen, tussen dag 1 en dag 2 zitten maximaal 6 weken. Na de eerste cursusdag krijg je als opdracht stage te lopen op een NRR erkende BLS basiscursus reanimatie, uiteraard onder begeleiding van een volwaardig instructeur. In je praktijkboekje worden de vorderingen bijgehouden.

Op de tweede cursusdag worden de vorderingen verder uitgebouwd om je op te leiden tot kandidaat-instructeur. Na de tweede lesdag dient de kandidaat-instructeur een stage te lopen bij een BLS opfriscursus.

cursusdata: april | mei ( zaterdagen)

  • 2 april 2022 –  dag 1
  • 14 mei 2022 – dag 2

Tijdens deze opleiding worden uw reanimatie vaardigheden beoordeeld en daar waar nodig verder verbeterd.

Wij gebruiken daarvoor QCPR reanimatiepoppen met computer feedback. Naast de reanimatie vaardigheden wordt uitgebreid aandacht besteed aan de didactische principes van het reanimatie onderwijs. Uiteraard zal er ruime aandacht worden besteed hoe een AED adequaat te gebruiken

U dient er rekening mee te houden dat deze opleiding in twee dagen met een tussenpauze van max. 6 weken zal worden gegeven.

Ook belangrijk is om te weten dat je jaarlijks aan de NRR een bijdrage als instructeur (P)BLS dient te betalen. Voor 2022 is dat € 35,50 per jaar.

Je NRR (P)BLS instructeur certificaat heeft een geldigheid van 24 maanden nadat je volwaardig instructeur bent geworden. Elke twee jaar dien je een hercertificering te volgen om je certificaat geldig te houden. Indien je dat niet doet val je automatisch terug in “kandidaat-instructeur”!

Duur: 16 uur en thuisopdracht

BLS Reanimatie instructeur dag 1.  op 2 april 2022 en dag 2. op 14 mei 2022 (beide zaterdagen)

De cursist kan aan het einde van de tweedaagse instructeursopleiding:

  • zichtbaar werken volgens de structuur voorbereiding-uitvoering en afsluiting.
  • een presentatie verzorgen conform het BLS lesprogramma van de NRR
  • vaardigheden aanleren volgens het structuur van het 4-stappenplan
  • scenario onderwijs gestructureerd verzorgen en begeleiden conform het NRR scenario boek
  • zijn cursisten feedback geven conform “directe feedback” – “Pendleton” en “Learning Conversation”
  • reflecteren op het eigen handelen als (kandidaat) instructeur
04:00
Dagdeel 1. 08.30 -12.30 uur
04:00
Dagdeel 2. 13.00 - 17.00 uur
04:00
Dagdeel 3. 08.30-12.30 uur
04:00
Dagdeel4. 13:00 - 17:00

Tarief: € 525,00 excl. BTW (BTW vrijstelling mogelijk, zie bij tarieven)

Andere cursussen

NRR Basic Life Support (BLS) instructeur

NRR Basic Life Support (BLS) instructeur

Als toekomstig instructeur leer je in deze cursus de basisprincipes voor het lesgeven, instrueren van basale reanimatie en AED aan cursisten volgens het BLS trainingsprogramma van de Nederlandse Reanimatie Raad. In Cosy zal deze cursus gepubliceerd worden als  BIC BLS. (Basis Instructeur Cursus BLS) Een reanimatiecursus is kort, intensief en kan volledig nieuwe kennis en …

NRR instructeur opleiding PBLS

NRR instructeur opleiding PBLS

NRR  BIC PBLS  (Baby,-en kinderreanimatie) (voor BLS instructeurs) De oorzaak van een reanimatie is bij kinderen vaak anders dan bij volwassenen. Vaak ligt er een luchtwegprobleem ten grondslag. Daarnaast is de lichaamsbouw van een kind anders. Dit vraagt ook een andere manier van benaderen en handelen bij een reanimatie. Omdat u al BLS instructeur bent …

Laerdal Little Anne QCPR

Laerdal Little Anne QCPR

De Little Anne QCPR is de opvolger van de Little Anne en is uitgerust met feedback technologie (QCPR). Door een te downloaden app via Google Play of de App Store biedt de pop nu feedback mogelijkheden zoals: – Real-time feedback op compressies en ventilaties.– Een totaalscore en suggesties voor verbetering.– Een gedetailleerd overzicht van compressiediepte en -snelheid, …